ReBoot значка
Digital noise
3 ниво, 300 опит
Откл. на 15 юни 2017 в 10:51
Flybot
1 от 6, серия 1
Buggy
2 от 6, серия 1
FlyBigBot
3 от 6, серия 1
SpyBot
4 от 6, серия 1
Dead Ball
5 от 6, серия 1
Sand killer
6 от 6, серия 1