เหรียญตรา 3DRPG
Heavy Adventurer
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 9 มิ.ย. 2016 @ 9:37pm
(0)
Crab
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Sandworm
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Irukandji
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Wasp
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Boar
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Fox
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
BlueDragon
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Direwolf
8 จาก 8 ในชุดที่ 1