Huy hiệu Mirage: Arcane Warfare
High Regent
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 14 Thg12, 2017 @ 11:51am
(0)
Alchemancer
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Taurant
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
Vigilist
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Vypress
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Entropist
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Tinker
6 trong 6, sê-ri 1