เหรียญตรา Drizzlepath
Wanderer
เลเวล 4, 400 XP
ปลดล็อค 9 มิ.ย. 2016 @ 9:48pm
Turtelio
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Frogo
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Birdiel
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Eagleia
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Bald Guy
5 จาก 5 ในชุดที่ 1