เหรียญตรา Potatoman Seeks the Troof
Oneness
เลเวล 3, 300 XP
ปลดล็อค 9 มิ.ย. 2016 @ 9:51pm
Potatoman
1 จาก 15 ในชุดที่ 1
Squirrel
2 จาก 15 ในชุดที่ 1
Bird
3 จาก 15 ในชุดที่ 1
Bat
4 จาก 15 ในชุดที่ 1
Cowboy
5 จาก 15 ในชุดที่ 1
Alien
6 จาก 15 ในชุดที่ 1
Snake
7 จาก 15 ในชุดที่ 1
Scorpion
8 จาก 15 ในชุดที่ 1
Monkey
9 จาก 15 ในชุดที่ 1
Owl
10 จาก 15 ในชุดที่ 1
Vulture
11 จาก 15 ในชุดที่ 1
Guru
12 จาก 15 ในชุดที่ 1
Cow
13 จาก 15 ในชุดที่ 1
Potato
14 จาก 15 ในชุดที่ 1
Chick
15 จาก 15 ในชุดที่ 1