เหรียญตรา Anna's Quest
Cautious Explorer
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 9 มิ.ย. 2016 @ 9:38pm
The Trolls
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Witch and the Girl
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Young Heroes
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Family Portrait
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Brave Girl
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Weisse Frauen
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Knights of the Queen
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
The Pit
8 จาก 8 ในชุดที่ 1