Έμβλημα Dreamfall Chapters
The Puppetmaster
Επίπεδο 3, 300 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Δεκ 2015 στις 3:23
Baeb-Ayae-Gh'aa
1 από 8, Σειρά 1
Wit in Pandemonium
2 από 8, Σειρά 1
Baruti in Europolis
3 από 8, Σειρά 1
The House of All Worlds
4 από 8, Σειρά 1
Adala bint Khalid
5 από 8, Σειρά 1
Storytime
6 από 8, Σειρά 1
The Enclave
7 από 8, Σειρά 1
Marcuria
8 από 8, Σειρά 1