เหรียญตรา Torchlight II
Netherim
เลเวล 4, 400 XP
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2014 @ 9:15am
Berserker
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Dark Alchemist
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Embermage
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Engineer
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Outlander
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Vilderan
6 จาก 6 ในชุดที่ 1