เลเวล 77 XP 34,260
140 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 78
เหรียญตรา