Úroveň 77 XP 34,260
140 XP pro dosažení 78. úrovně
Odznaky