3.3 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา The Room
Locked Up
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 8 ก.พ. 2016 @ 8:02am
Chapter 1
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Chapter 2
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Chapter 3
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Chapter 4
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Chapter 5
5 จาก 5 ในชุดที่ 1