เลเวล 9 XP 933
67 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา