SilverFN
 
 
Who controls the past controls the future; Who controls the present controls the past.

George Orwell
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
197
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
51%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
Message to Valve
47,374
Thành viên
462
Đang chơi
7,692
Trên mạng
230
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

28 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg02
1,399 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg02
0.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg12, 2019
✪ iStealthy 12 Thg01 @ 7:13am 

Who controls the past controls the future; Who controls the present controls the past.
Wolkada™ ウォルカダ 12 Thg01 @ 3:38am 
+rep it's nice to play with you, you are playing like a fakin bish
✮ DocC ✮ 4 Thg01 @ 1:16am 
+rep for +rep of mia
✪ iStealthy 3 Thg01 @ 12:31pm 
+rep for buying a zowie mouse
✮ DocC ✮ 3 Thg01 @ 12:03pm 
This guy ordered a zowie mouse from amazon, and guess what he recieved it
𝑮𝑯𝑶𝑺𝑻 1 Thg01 @ 5:45am 
HAPPY NEW YEAR :DDDDDDDDDDDDDD