Silhouhat
A2   Florida, United States
 
 
Developer @ Monolith [monolithservers.com]
Content Creator @ gmodstore [www.gmodstore.com]
more stuff @ more places [silhouhat.com]

GModStore Scripts:
Time & Days of the Week [gmodstore.com]
cook! [gmodstore.com]
DarkRP City Worker [gmodstore.com]

Workshop Scripts:
Warden

Developed For:
2015 - Orionix (Shutdown) [Deathrun]
2016 - Sovereign Servers (Shutdown) [TTT]
2017 - Noctis Gaming (Shutdown) [StarwarsRP, DarkRP base]
2017 - Chronet [chronet.com] (One-Time) [Custom base]
2018 - Andromeda Nexus (Shutdown) [1942RP, Nutscript base]
2018 - Nitoria (Resigned) [DarkRP, heavily modified]
2018 - https://rp.zone/ (Resigned) [1942RP, Nutscript Base]
2018 - https://rp.zone/ (Shutdown) [1942RP, Nutscript Base] (New ownership)
2018 - Kalathor Networks (Shutdown) [StarwarsRP, Nutscript Base]
2018 - Defuzed Gaming (One-Time) [1942RP, Nutscript Base]
2018 - Chronet [chronet.com] (Hiatus) [Custom base]
2019 - Euphoria Networks (Hiatus) [DarkRP]
2019 - Monolith Servers [monolithservers.com] (Active) [Custom base]

Currently Working On:
Monolith Servers [monolithservers.com]
GModStore Scripts
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 ngày trước
Nhóm yêu thích
Monolith Servers - Nhóm công khai
Monolith
3,741
Thành viên
70
Đang chơi
616
Trên mạng
197
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
2,683
Giờ đã chơi
Trưng bày thành tựu
1,371
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
30%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày Workshop
8
Bài đăng
4
Người theo dõi

Hoạt động gần đây

2,683 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg12
32 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg12
6,378 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg12
мυηzү 9 Thg11 @ 8:06pm 
Added you to talk about your Warden, and wanting to talk about a possible replacement API that I am looking to test.
Lewis Wulski 4 Thg10 @ 5:36pm 
bruh need some help on monlith with the gangs, I cant join a gang
Neo 22 Thg05 @ 4:09am 
friend request from gmodstore
TheFlyingLumberJack 24 Thg11, 2018 @ 6:20pm 
Was interested in hiring you for custom work
淡定WackoD 24 Thg9, 2018 @ 11:07am 
gmodstore
dziubak wrx 18 Thg9, 2018 @ 6:08am 
Accept, i have a question about city worker