เลเวล 14 XP 1,942
58 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 15
เหรียญตรา