เลเวล 15 XP 2,025
175 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา