Úroveň 11 XP 1,211
189 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky