Úroveň 15 XP 2,027
173 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky