Úroveň 14 XP 1,942
58 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky