Shinmera
Zurich, Zurich, Switzerland
 
 
Everything [everything.shinmera.com]
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
เกมที่ชื่นชอบ
165
ชั่วโมงที่เล่นไปแล้ว
47
รางวัลความสำเร็จ

กิจกรรมล่าสุด

2.3 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 15 ก.ย.
10.2 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 7 ก.ย.
16.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 5 ก.ย.