เลเวล 19 XP 2,916
84 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 20
เหรียญตรา