Úroveň 19 XP 2,916
84 XP pro dosažení 20. úrovně
Odznaky