Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
44 από 241 (18%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:02

Game, Settler, Match

Win a regular game at Settler difficulty or harder
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:02

Irish Heartbeat

Win a regular game at Chieftain difficulty or harder
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:02

Warlording Over Others

Win a regular game at Warlord difficulty or harder
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:02

Machiavelli's Great Work

Win a regular game at Prince difficulty or harder
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 2:46

The Divine Right of Kings

Win a regular game at King difficulty or harder
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2016 στις 8:06

Emperor's New Groove

Win a regular game at Emperor difficulty or harder
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2016 στις 1:37

Mission to Mars

Win a regular game with a Science victory on any difficulty with any leader
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 2:46

Buying Your Blue Jeans and Listening to Your Pop Music

Win a regular game with a Culture victory on any difficulty with any leader
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2016 στις 8:06

Veni, vidi, vici

Win a regular game with a Domination victory on any difficulty with any leader
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2016 στις 1:37

First to Civilize

Win a regular game as Gilgamesh
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 2:46

Katsu!

Win a regular game as Hojo Tokimune
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαρ 2017 στις 7:46

Sultan of Egypt

Win a regular game as Saladin
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2016 στις 8:06

Rome If You Want To

Win a regular game as Trajan
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:02

Let Teddy Win

Win a regular game as Theodore Roosevelt
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαρ 2017 στις 7:14

Gift From the Storm God

Receive a Strategic Resource from Hattusa
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Αυγ 2018 στις 9:59

Crouching Tiger Hidden Cannon

Playing as China, end a turn with 5 Crouching Tigers on Great Wall tiles
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 1:19

Meiji Restoration

Playing as Japan, have a district with 6 adjacent unpillaged districts
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Νοε 2016 στις 18:42

Oneth By Land Twoeth By Sea

Have an Army of land Units and 2 Armadas
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2016 στις 8:06

Here's Looking At You Kid

Win a regular game on a Duel Map
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2016 στις 1:37

Four Corners Offense

Win a regular game on a Tiny Map
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 2:46

Six Shooter

Win a regular game on a Small Map
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαρ 2017 στις 7:46

Eight is Enough

Win a regular game on a Standard Map
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:02

Ten Commandments

Win a regular game on a Large Map
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:02

Tectonic Shift

Win a regular game on the Continents Map
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Νοε 2016 στις 8:06

The Taste of Victory

Win a regular game on the Island Plates Map
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Νοε 2016 στις 1:37

Alfred Wegener's Legacy

Win a regular game on the Pangaea Map
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Νοε 2016 στις 15:39

Archimedes Bath

Get 5 Tech boosts in 1 turn
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Νοε 2016 στις 20:14

Repo Man

Steal a Great Work of Art and don't get caught
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:10

Land Party

Play a multiplayer game
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Οκτ 2016 στις 22:45

Escort Service

Put two units into a formation
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Οκτ 2016 στις 23:33

If You Build It, They Will Come

Have 6 Improvements at one time.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Οκτ 2016 στις 5:50

Voyage of the Mayflower

Found or conquer a city on a different continent
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 6:12

Everything is Awesome!!!

At the start of the turn have an Ecstatic city.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 1:17

A Case for War

Declare a formal war
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 6:48

Naming Rights

Name a unit
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Οκτ 2016 στις 23:51

A Revolution Without Dancing

Change your government
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Οκτ 2016 στις 23:57

New Orleans Style Spanish Rice

Become Suzerain of a City-State
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Οκτ 2016 στις 3:02

The Test of Time

Win a regular game with an Ancient Era start
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Νοε 2016 στις 2:46

Unique Snowflake

Win a regular game on Fractal Map
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ στις 22:51

Drama Queen

Join or be the target of 3 Emergencies in a single game
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Φεβ στις 20:05

Victory Belongs to the Most Persevering

Achieve a Heroic Age
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Μαρ στις 0:20

I'm going to break the wheel

Earn three Golden Ages in a row
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαρ στις 23:51

Airing Your Grievances

Win a Diplomatic Victory Resolution and use it to reduce another player's progress toward that victory
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαρ στις 20:34

Real Estate Disclosures Required

Have a district be pillaged by 3 different random events



12 Labors of Hercules

Win a regular game at Immortal difficulty or harder

God-Like

Win a regular game at Deity difficulty

Nirvana

Win a regular game with a Religious victory on any difficulty with any leader

Crusader King

Win a regular game as Frederick Barbarossa

Valois Dynasty

Win a regular game as Catherine De Medici

Daughter of Isis

Win a regular game as Cleopatra

Be the Change You Wish to See In the World

Win a regular game as Gandhi

For Sparta!!!

Win a regular game as Gorgo

Varangian Guard

Win a regular game as Harald Hardrada

Montezuma's Revenge

Win a regular game as Montezuma

Mwene Kongo

Win a regular game as Mvemba a Nzinga

Emperor of Brazil

Win a regular game as Pedro II

Oratorical Skills

Win a regular game as Pericles

Bronze Horseman

Win a regular game as Peter the Great

Non Sufficit Orbis

Win a regular game as Philip II

Elixir of Immortality

Win a regular game as Qin Shi Huang

Warrior Queen

Win a regular game as Tomyris

I Am Amused

Win a regular game as Victoria

Legends of the Hidden Temple

Build a Colossal Head adjacent to a Holy Site with a Temple.

Army of Cthulhu

Levy the military of Nan Madol

100th Anniversary

As America make a National Park of Crater Lake and both tiles of Yosemite in one game

Arabian Knights

Conquer a city with a Mamluk

Huey Tlatoani

As Aztecs on a standard-sized map, attack an opponent while receiving a +16 Combat Strength bonus for having all of the luxuries

2016 Ready

Playing as Brazil, complete both Estadio Do Maracana and Christo Redentor in one city

Walk Like an Egyptian

As Egypt build a Sphinx adjacent to the Pyramids both on Floodplains

Flight Slingulator

Airlift a level 3 Slinger

For Queen and Country

Playing as England on a Huge map, have a city on every continent at the start of the turn

Loire Valley

Create 5 Châteaux in one city with the Wine resource.

Third Crusade

Playing as Frederick Barbarossa, conquer the city-state of Jerusalem

12 Olympians

Have 12 Policy Slots as Greece

Give Peace a Chance

Playing as India on a Huge map, receive +35 Faith in one turn from the Satyagraha ability

City of Kongo

Playing as Kongo, have a capital city with a population of 30

Viking Raid

Capture a settler with a Viking Longship

Missed That Day in History Class

Clear nuclear contamination with a Roman Legion

Trans-Siberian Railroad

Playing as Russia, have a city that is at least 60 tiles away from your capital, connected by a Trade Route and road at the start of the turn.

Scythian Horse Rush

Playing as Scythia have 10 Saka Horse Archers in your army

Nobody Expects the Spanish Inquisition

Launch an Inquisition as Spain

Epic of Gilgamesh

As Sumeria, have the first Great Work of Writing

The Origin of Species

Activate Darwin adjacent to the Galapagos Islands

Dirty Dozen

Win a regular game on a Huge Map

Mare Nostrum

Win a regular game on the Inland Sea Map

Riffle and Bridge

Win a regular game on the Shuffle Map

Civ 6 Civets System

Get 5 Civic boosts in 1 turn

Luftballons

Use a bomber class unit to detonate a nuclear device, as long as its base and 9 Observation Balloons are located on the continent of Nena at the time of detonation.

Pizza Party!

Activate Leonardo da Vinci in New York with Great Works from Michelangelo and Donatello -- and a sewer -- all in that city

Seven Wonders of the Post-Apocalyptic World

Launch a weapon of mass destruction and have it pillage seven wonders

District 12

Build every district type in one city and the Colosseum

Investment Banking

Have an enemy city under siege at the start of the turn

Secret Service

Have top secret access with five civilizations in one game at once.

Silver Anniversary

Possess 6 Silver luxury resources at the start of the turn

Man on the Moon

Win a regular game with a Science victory on any difficulty with any leader with a captured Egyptian city -- having also activated Newton and Darwin

We Are The Champions

Win a regular game with a Religious victory with your dominant religion being Zoroastrianism and at the time of victory you are the Suzerain of Zanzibar

Selfie

Win a regular game with a Culture victory with your leader in the game as your opponent as well

Island Hopping

Win a regular game with a Domination victory on any difficulty with any leader on a Huge Island Plates map.

After Antiquity

Win a regular game with a Classical Era start

Out of the Dark Ages

Win a regular game with a Medieval Era start

Renaissance Man

Win a regular game with a Renaissance Era start

Captain of Industry

Win a regular game with an Industrial Era start

Modern Major General

Win a regular game with a Modern Era start

Splitting the Atom

Win a regular game with an Atomic Era start

Through the Digital Age

Win a regular game with an Information Era start

Even Our Castles Have Castles

Build an Alcazar within 2 tiles of the Alhambra

Finn MacCool's Pipe Organ

Build a Monastery within 2 tiles of the Giant's Causeway

What Do You Mean, "Active Volcano?"

Build three Aerodromes within 2 tiles of Eyjafjallajökull

Absolutely Nothing Rotten in the State of Denmark

Win Vikings, Traders, and Raiders! as Canute

More Hacksilver For Harald

Win Vikings, Traders, and Raiders! as Harald Hardrada

Master of the Baltic

Win Vikings, Traders, and Raiders! as Olof Skötkonung

God of the Sea

Win Vikings, Traders, and Raiders! at Deity difficulty

Armor of Faith

Win a regular game as Jadwiga

You Are A Terrible Person

Playing as Poland, destroy another civilization's incomplete wonder by initiating a Culture Bomb

Winged Hussar Mastery

Win Jadwiga's Legacy as Stanislaw Potocki

Always Bet On Black

Win Jadwiga's Legacy as Mikolaj "the Black" Radziwill

The Grandest of Hetmans

Win Jadwiga's Legacy as Konstanty Ostrogski

God-Like Legacy

Win Jadwiga's Legacy at Deity difficulty

A Smashing Victory

Win a regular game as John Curtin

Wood for Sheep

Playing as Australia, build a Pasture over Sheep and steal an adjacent player's Lumbermill

Revenge of the Banana Benders

Win Outback Tycoon as Queensland

Crow-eater Conquest

Win Outback Tycoon as South Australia

Gumsucker Punch

Win Outback Tycoon as Victoria

Sandgroper Sweep

Win Outback Tycoon as Western Australia

Meanwhile, in Australia

Win Outback Tycoon at Deity difficulty

Quite a Crowded House

Complete an online multiplayer game of Outback Tycoon

Midnight Oil

Build an Oil Well on the final turn of the Outback Tycoon scenario

Attack of the Drop Bear

Lose a unit to the perils of Australia in the Outback Tycoon scenario

Never Lost a Battle

Win a regular game as Alexander

King of the Four Corners of the World

Win a regular game as Cyrus

Greatest Is As Greatest Does

Playing as Macedon, conquer a city containing both the Great Library and Great Lighthouse wonders

Some Wine For Your Soldiers?

Playing as Persia, conquer the original Scythian capital within 10 turns of declaring a surprise war on Scythia

Envoy Convoy

After building the Apadana wonder, construct 7 additional wonders in the same city

No More Worlds To Conquer

Win Conquests of Alexander on any difficulty

You're the Demonstrably Greatest

Achieve the highest possible rank in Conquests of Alexander at Deity difficulty

He Named Them All After Himself?

Settle four cities in Conquests of Alexander on any difficulty

Resplendent Panoply

Possess all of the following after conquering a city in Conquests of Alexander: Hoplite, Saka Horse Archer, Maryannu Chariot Archer, Immortal, and Varu

I Quenched Your Thirst For Blood

Playing as Scythia, recapture one of your founded cities from Persia

gg nub

Win a regular game as Amanitore

Pyramid Scheme

As Nubia, earn six different adjacency bonuses on a Nubian Pyramid

Claim the Fourth Cataract

Playing as Egypt in a regular game, conquer the original Nubian capital within 10 turns of declaring a formal war on Nubia

The 25th Dynasty

Playing as Nubia, liberate the original Egyptian capital in a liberation war with the capital's conqueror

Overclocked Conviction

After building the Jebel Barkal wonder, earn 28 Faith per turn on its tile

More Wind for the Wind God

Win Gifts of the Nile on any difficulty

Total A-Nile-hilation

Playing Gifts of the Nile as Egypt, win on Deity difficulty

That's Some Good Kerma

Playing Gifts of the Nile as Nubia, win on Deity difficulty

Sea of the Bow

Playing Gifts of the Nile as Nubia, found a coastal city on the Mediterranean Sea

From Med to Red to the Land of the Dead

Playing Gifts of the Nile as Egypt, conquer Irem and Punt

Cardamom and Mangos and Elephants

Win a regular game as Jayavarman VII

All Beneath the Wings of Garuda

Win a regular game as Gitarja

What is Mind? No Matter. 

Win the Path to Nirvana scenario on any difficulty

What is Matter? Nevermind. 

Win the Path to Nirvana scenario on Deity

Wat is Love

Build Angkor Wat and a Wat in Angkor Wat

Thalassocratophile 

Have 5 cities on landmasses 5 or less tiles with Indonesia

Try To Snatch the Pebble From My Hand 

Have a Warrior Monk with 4 Promotions

Raid Healer

With a Guru Heal 7 religious units with one action

Many Signs and Wonders 

Build all 3 Wonders in the Paths to Nirvana scenario

Do You Have A Moment To Talk About Salvation?

Convert 3 opposing Holy Cities in the Paths to Nirvana scenario

uSuthu! uSuthu!

Win a regular game as Shaka

A Burning Splendor

Win a regular game as Chandragupta

A small Country, a great people, so sorely tried

Win a regular game as Queen Wilhelmina

Lord of All Who Live in Felt Tents

Win a regular game as Genghis Khan

From Peonies to Doricheon

Win a regular game as Queen Seondeok

Let gentle blood shew generous might

Win a regular game as Robert the Bruce

Radiant Deeds, Bright as Sunshine

Win a regular game as Tamar

Deeds of a Monarch-Scorning People

Win a regular game as Lautaro

Justice and Lasting Peace

Win a regular game as Poundmaker

Master and Commander

Win a regular game on the Archipelago Map

Reverse Colonialism

As Lautaro, capture Philip II's original capital city

Buying your Deels and Listening to Your Throat Singing

As Genghis, win a Cultural Victory

Triple Seven

As Wilhelmina, have seven cities and seven Zeven de Provincien at the start of the turn

Mulligan

Build a Golf Course in a tile where you had previously attempted to build a Wonder, but got beaten to the Wonder by another Civ

Adamantine Confederacy

As Poundmaker, have an active Alliance of every type

I Thought We'd Moved Past This Joke

As Chandragupta, launch a nuclear weapon

Advanced Seminar in Astrophysics

As Seondeok, build a Spaceport district next to a Seowon

Ibutho

As Shaka, train a Corps of Impi using the Ikanda district

Holy Righteous Queen Tamar

As Tamar, have every city-state in the game following the religion you founded

Subject Matter Expert

Have a Governor with every promotion

Getting the Band Back Together

Unlock every Governor, and have them established at the same time before the game reaches the Industrial Era

Curse your sudden but inevitable betrayal!

Join a Betrayal Emergency

Blackest Queen

As France, build an Intelligence Agency

Bromance

Achieve the maximum Alliance level with Gilgamesh

Die Another Day

Neutralize a Governor with a Spy

Circle of Life

Build a Fishery adjacent to the Great Barrier Reef

Extend the Olive Branch

Make a peace deal which includes you giving or receiving an Olives resource

Shopping Spree

Have 10 Shopping Malls in your civilization at the same time

Desperate Times Call For Desperate Measures

Assign a Dark Policy to your Government

Frenemy

Gain control of an Ally's city after it becomes disloyal, and choose to keep it

Elcano's Revenge

Be the first player to circumnavigate the world after Ferdinand Magellan has been recruited by another player

Dark Horse

Win the game while in a Dark Age

Taxation Without Representation

As England, lose a city to disloyalty which has an established Financier Governor

What Could Possibly Go Wrong?

Have an improved Amber resource in a city with a Zoo and an Archaeological Museum at the start of the turn

Metroplex

Completely surround your Government Plaza with districts or wonders you own at the start of the turn

Treasures of Heaven and Earth

Win a game as Mansa Musa

Lord of Tahuantinsuyo

Win a game as Pachacuti

Queen of the Byrsa

Win a game as Dido

Padishah Efendim

Win a game as Suleiman The Magnificent

Literally Playable

Win a game as Kristina

The Sunny Way

Win a game as Wilfrid Laurier

Majestrix of the Court of Love

Win a game as Eleanor of Aquitaine

The Laurels of Virtues and Letters

Win a game as Matthias Corvinus

Tu Meke

Win a game as Kupe

The Art of Telling Plain Truths

Win a Diplomatic Victory

Rivals on Ice

Playing as Russia, conquer a city with an Ice Hockey rink

Sid Meier's Ditchdigging Simulator

Use two cities and the Panama Canal to make 7 contiguous land tiles passable by ships

An Engineer's Dream

Have a Canal, Dam, Aqueduct, Railroad, Golden Gate Bridge, and Mountain Tunnel in a city

When Diplomacy Fails

Have a fully upgraded Giant Death Robot capture a city

A Man A Plan A Canal Panama

Build the Panama Canal as Teddy Roosevelt

Surprise Attack

Move a military unit into an enemy's owned tile using a Mountain Tunnel (or Qhapaq Nan)

One Tree Hill

Have one of your Rock Band units perform a concert adjacent to a Maori Pa unique improvement

Seahenge

Have Stonehenge become submerged due to Coastal Flooding

Rock God

Have no cities following your religion then convert a city to your religion using a Rock Band unit

Nobel-er than the Noblest

Achieve first place in all three Nobel Prizes in the same game

Peacekeeper

As Wilfrid Laurier, successfully complete an Emergency

Shield of Christianity

As Hungary, have Christianity as your dominant religion and defeat a unit whose Civilization's dominant religion is not Christianity

Po-tay-toes!

As Pachacuti, construct a Terrace Farm that is adjacent to 2 Aqueducts and 4 Mountains

One does not simply walk into Ngauruhoe

As the Maori, have a Maori Toa discover the Ngauruhoe volcano

Hajj

As Mansa Musa, send a Trade Route to Mecca that gives the sending player at least 30 gold

Purple Reign

As Dido, complete the Move Capital project on 4 different continents

Nobody's Business But the Turks

As the Ottomans, capture another Civilization's capital and then rename it

Smörgåsbord

As Kristina, at the start of a turn have cities in five different terrain types (Snow, Tundra, Desert, Plains and Grassland) and have Open Air Museums in all of them

Meet the New Boss, Same as the Old Boss

As Eleanor, gain a city to loyalty that was owned by a different civilization with Eleanor as its leader

Let Our Powers Combine – Wait Heart is Missing!

Have a city with a Wind Farm, Solar Farm, Hydroelectric Dam, and Geothermal Plant

Toward Carbon Neutrality

Complete the Carbon Recapture project 10 times during a single game

Future is Now

Be the first to complete all the technologies in the Future Era in a game with 8 or more players

And the Walls Kept Tumbling Down

Have your Roman city lose 6 population from one Vesuvius eruption

Eat, Drink and Be Merry

Win the Black Death as England

Santé Passe Richesse

Win the Black Death as France

Bendición

Win the Black Death as Castile

Gesundheit

Win the Black Death as the Holy Roman Empire

I'm Not Dead Yet

Win the Black Death after turn 80

Aggressive Strain

Win the Black Death after conquering five cities

Medieval Medicine

Train 25 Plague Doctors during the Black Death scenario

Élan

Win War Machine as France

Auftragstaktik

Win War Machine as Germany

With The Army You Have

Win War Machine without training any units

Vernichtungsstrategie

As Germany, win War Machine within 25 turns

Croix de Lorraine

In War Machine, as France, conquer Metz within 5 turns

Big Bertha

In War Machine, reduce and capture a full-health city in a single turn

Danse Macabre

Win the Black Death scenario on Deity difficulty

Hello Cleveland!

Perform a Rock Concert in Cleveland