Sentai Brad
Brad   Newport, Oregon, United States
 
 
Hey, my name is Brad. I am a creator, nerd and all around awesome guy (I think).

---Follow me---
YouTube: https://youtube.com/SentaiBrad
Twitter: https://twitter.com/#!/SentaiBrad
Twitch.tv: http://www.twitch.tv/sentaibrad

---Support Me---
https://www.patreon.com/SentaiBrad

---Donations---
https://youtube.streamlabs.com/sentaibrad
http://a.co/hRzvdWy - Anything sent to me will be opened, used or played on Stream / Video


---Play Games with Me---
Steam: http://steamcommunity.com/id/SentaiBrad/
PSN: SentaiBlue
Nintendo/Miiverse: Sentai
3DS: 3652-1834-2822
Switch: SW-7676-0393-2603
Hiện đang chơi
MapleStory
Trưng bày thành tựu
3,338
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
16%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
425
Giờ đã chơi
33
Thành tựu

Hoạt động gần đây

1,162 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
19.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg05
1,035 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
< >
Bình luận
S К Ξ Z I X X 4 Thg9, 2017 @ 3:07pm 
:GreyBox::9mm::9mm::9mm::9mm::9mm::9mm::9mm::GreyBox:
:GreyBox::hammersickle::hammersickle::hammersickle::9mm::hammersickle::hammersickle::hammersickle::GreyBox:
:hammersickle::hammersickle::ussr_leader::ussr_leader::hammersickle::ussr_leader::ussr_leader::hammersickle::hammersickle:
:hammersickle::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::hammersickle:
:9mm::hammersickle::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::hammersickle::9mm:
:9mm::9mm::hammersickle::ussr_leader::ussr_leader::ussr_leader::hammersickle::9mm::9mm:
:9mm::9mm::9mm::hammersickle::ussr_leader::hammersickle::9mm::9mm::9mm:
:GreyBox::9mm::9mm::9mm::hammersickle::9mm::9mm::9mm::GreyBox:
:GreyBox::9mm::9mm::9mm::9mm::9mm::9mm::9mm::GreyBox:

Have a comutastic day
BlueChoco 31 Thg12, 2015 @ 1:16pm 
Psst! :sans:
jadedragonette 20 Thg06, 2014 @ 7:52pm 
Hiss.
BlueChoco 21 Thg06, 2013 @ 9:56am 
You're a serious Maple Addict! :P
BlueChoco 8 Thg07, 2011 @ 3:05am 
Wark, it's a Brad :o