Η λίστα αντικειμένων του Selectt είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.