เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
20 จาก 34 (59%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Fall Bae

Share a hug with a Fall Guy
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 2:43pm

One small trip

Qualify from your first round
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 2:41pm

Victory!

Win your first Episode
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2020 @ 12:05am

Face First

Qualify from a racing round despite falling over more than 10 times
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 9:52pm

Snowflake

Equip your first cosmetic item
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 3:18pm

One to Watch

Reach lvl 10 fame during a season
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 11:18pm

Household Name

Reach lvl 25 fame during a season
ปลดล็อค 23 ส.ค. 2020 @ 8:15pm

Flawless Victory

Qualify from a round without falling over even once
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 3:26pm

Ahead of the Pack

Get first place in a racing round
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 11:36pm

Quite Dashing

Get first place in a racing round 5 times
ปลดล็อค 19 ส.ค. 2020 @ 11:03pm

Top Tier

Win 7 Episodes
ปลดล็อค 26 ส.ค. 2020 @ 11:21pm

One giant leap

Qualify from 100 rounds
ปลดล็อค 15 ส.ค. 2020 @ 7:43pm

Squad Goals

Win an Episode as part of a party of 3 or more players
ปลดล็อค 19 ส.ค. 2020 @ 11:00pm

Down to the Wire

Qualify after a round goes to overtime
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 3:56pm

Low Baller

Qualify from a team game with a score of 1
ปลดล็อค 26 ต.ค. 2020 @ 8:47am

Stumble Chums

Bump into other Fall Guys 1000 times in total
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 9:09pm

Style Points

Fall for at least 3 seconds before landing on your head
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 3:23pm

Big Bully

Knock someone over
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 3:02pm

Troublemaker

Bump into 3 people while rolling on the ground before getting up
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 3:02pm

Fall Throttle

Reach terminal velocity
ปลดล็อค 14 ส.ค. 2020 @ 4:06pmFall Guy Fashionista

Unlock 50 cosmetic items from the store

Shopping Spree

Unlock 10 cosmetic items from the store

Bargain Bucket

Equip an uncommon or better Body Colour, Pattern, Upper and Lower Costume piece

Mad Trendy

Equip a rare or legendary Body Colour, Pattern, Upper and Lower Costume piece

Head Turner

Equip a legendary Body Colour, Pattern, Upper and Lower Costume piece

Catwalk Model

Equip your first legendary customization item

Star of the Show

Reach lvl 40 fame during a season

Track Star

Get first place in a racing round 20 times

Infallible

Win 5 Episodes in a row

Golden Guy

Win 20 Episodes

Veteran Status

Qualify from 500 rounds

Show Off

Win an Episode with a custom Celebration equipped

Big Tease

Perform an emote just before coming first in a race round

Big Air

Clock up 1 hour total time falling