เลเวล 57 XP 19,546
254 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 58
เหรียญตรา