WizarD
Julian   Austria
 
 
Allrounder playing for Austrian Force :csgoct:
ESEA: B+
46. VulkanLAN 2018 - 5th with "Made in Austria": C4PPY, DaSimiXD, Warfare, Nigri
Đang trên mạng
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

4,219 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg06
0.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg06
34 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg06
Warromg 3 Thg06 @ 4:51pm 
stupid kid whit wh
Warromg 3 Thg06 @ 4:37pm 
-rep wh♥♥♥♥♥
Max 12 Thg05 @ 8:46pm 
Trade Your CS:GO Cases For AWP ASIIMOV! 5 Cases =1 AWP Asiimov - topskins.store
Time 3 Thg05 @ 11:26am 
add for team
LarSveta 1 Thg05 @ 1:26pm 
<3
Yalleng 22 Thg04 @ 1:15pm 
hey geadded wegen 99damage post