Warrior
|| Sapphireous || Ourea/Rhea || His Karma
 
 
Currently Offline
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
 ╔̸ͧ͗ͯ̉̊═̧ͫ̾ͨͪͮ═̐̏═́͌̌̂╔̈͒͗═╦̷ͫ̃═╦̍═̢̄ͭ̓╦̎̀ͣ̈́═ͭͥ̈́̂ͩͯ╔═̶̊╦̏̈═̉ͬ╗░║̓̓͋̿ͦ═̴ͪ͋ͮ̔ͣ̿╦̨═̶̈́̅͊╔̐͗̈͝═͑═͆̆̔̆̇̚͞╗╔═̔ͪ̚═╔̨͋̍͊̉͋ͭ══̶͛̍̈́̈́͛͐̉╗̆̉̔̐̎░̓̆̀͏║͛͋͛̄ͮ̋҉░͌̂̈̿̇̄͡░̛ͣͪ̀̈║̴͐ͩ̅̌̆̍░╔̈͛̊̍ͫ̄̂͞═ͥ͟═    ║░░░║░║░║░║░║░║░║░║░║░║░░║║░░║░░║░║░░║░║░░          I'M    ╚═╗░║═╣░║═╝░║═╝░╠═╣░║░║═╦╝║═░║░░║░║░░║░╚═╗ BR OK EN              ░░║░║░║░║░░░║░░░║░║░║░║░║░║░░║░░║░║░░║░░░║    ═̡̛̗̫̻̬̯͎͖̙̙̟͔͈͙̦̥̗̕═̷̴̷̣͕̼̤̲̹͇̥̟͇̕͢╝̵͎̜͔̳͈͚͖̟̼̲̮̰͔̠͔̕͜͟░̶̵̨҉͖̜͈̥̤̩̙̰͉̥̻͓̳̗̣̦̱̻║̶̴̨̧̦͎̯̣͚̬͓̳̳̟̺̳̬̕░̡͉̗̹̳̟̬͞║̩̝̥̝̝̼̻͈̟̬̪͕̳̕͘░̢̳͇̦̠̦̦͉͕͖͉̱̬͞ͅ║̨͢͞͞͏̠̥̼̪͈̙̮͚͉͕̣̤͙ͅ░̧̟͓̰͚̮̬̹̙͚̮̞̫̺̠̀͞░̶͕̤̺̝̗̣̞͍͙̘̀░̴̢̨̼͓̩͎̳̠͓║̴͕͕͓̫̺̼̕░̷̻̻̮̭̦͚͙͈̻͚̲̣̩̠̯́̕░̴̶̣͙̣͍͉̫̥̻̭͓͎̦̠͖́͘░̴̫͍͖̙̫̝̲̣̫̝͇̖͘͜͞║͏҉͞҉̺̹̖̫́░̻͓̙͇̬͈̬̗͍͇̗̹̥̞͔̭̜͎́͞ͅ╚͓̺̻͘͝͡͝═̡̻̖͚̖̙̤̙̱͔͖͈̦̜̩̲̟̰̰́͟͞╩̷̮̻̯͎̮̝̺̖͙͓̭̝̞̭͈͟͞ͅ═̴̧̹̭̘̯̻͕̝̹͔̪͘͡╝̨̭͔͕̪̦̀͢͞░̯͙͇̗͍̤̘̩̤̳̲̱̤̮̣͡͠╚̡̪͓͇̫͓̳̻̱̼͉̬͓́͘͜ͅ═̷̬̠̳̙̯͈̲̬̼͟ͅ╚̷̨̳̺̜̰̝̀═̷̡̟̪̻̠͖̕͢͡═̨̲̠̹̳͓̺͢͞╚̵̣̰̣̞̻̱̖̘̙͟͡═̴̭̞͔̞͖̭̩̜̘̬̟̣̗̺̱̟͙̟͢͟͞ͅ═̷͠͏͔͙͉̺̳͔̬̩̙͍͎͙̭̙͠╚̢̖̞̤͉̰̯́͝═̢̟͇̜͚̪̰̞̤̺̖̫͕̕͟͞͠╚̴̨̟̲̭̤̙͇̼̬̲̯͡═̷̵̯͉͔̳̹͉̀́͠═̴̨̞̣̼͍̖̞̙̳͘͡╩̶̪͕̞̟̖̰̪͎͇̝̗̻͉̤̼͜═̷̪̳̯̭̗͡ͅ═̢͕̥̩̼̞̬͚͈̤̱̞̮̼͜═͡͏̦̱̹̳͇͙̜̟̖̺̞̦͖̰͔͇̦͟ͅͅ╝̴̴̧̨̨̰̪̼̪̺̠͚̻̟̦̞̤


I'm like that angel with a shotgun thing. Except, I'm no angel.. and I prefer knives.


:fireflies:                                   :fireflies:              :fireflies:                                              :fireflies:
              :fireflies:                    :fireflies:
                         :fireflies:                :fireflies:    You Can Be A Hero Too      :fireflies:    
                                                                                  :fireflies:                                            :fireflies:
                                    :fireflies:                                                    :fireflies:                        
                       :fireflies:                                 :fireflies:                     :fireflies:                                   :fireflies:


                 ❝ Fear is not evil :2015holly::2015holly::2015holly: rather, :2015holly::2015holly: :2015holly: it tells you what
                  your weakness :2015holly::lumen::lumen::2015holly: is, :2015holly::lumen::lumen: :2015holly: and once you know
                 your weakness :2015holly::lumen::lumen: :lumen:::2015holly::lumen::lumen::lumen::2015holly: you can
                 become stronger :2015holly::lumen::lumen::lumen: :lumen::lumen::lumen::2015holly: as well as kinder. ❞
                 ❝There's no reason:2015holly::lumen::lumen::lumen::lumen::lumen::2015holly: to give up and
                 plunge into darkness :2015holly::lumen::lumen::lumen::lumen::2015holly: There's great value
                 in the time spent in one's:2015holly::lumen::lumen::2015holly: own company, but a lifetime
                 of total isolation is a fate no:2015holly::2015holly: one should endure. ❞
Artwork Showcase
Element: Water
9 2
Featured Artwork Showcase
Beach Pls
2 1
Favorite Group
Hearts Animal Club XXX - Public Group
♥Taria: we're always talking about porn || ♥心 Sapph: ^^^^^ || ♥Grimsbae: ^^^
10
Members
0
In-Game
2
Online
0
In Chat
Spin Nov 8 @ 1:32am 
Forgot you were a gamer XD
Flavius Claudius Julianus Oct 29 @ 9:42pm 
Added you because of that fantastic Sun Haven review. My respects!
Sunny Aug 14 @ 10:05pm 
:steamsalty:
Hoe-ly Shit Mar 14 @ 1:44am 
:blissful_creep:
Hoe-ly Shit Oct 12, 2020 @ 5:30am 
you are addicted also!:sparklepro:
Hoe-ly Shit Sep 5, 2020 @ 6:22am 
this girl is my fav im SIMMPING FOR HER!