Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 20 trên 20 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Ultimate Duelist

Earn all achievements.
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 2:16am

Novice Duelist

Win 5 Duels.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2017 @ 1:55am

Fledgling Duelist

Win 30 Duels.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Mid-Tier Duelist

Win 50 Duels.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Advanced Duelist

Win 100 Duels.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Duel King

Win 300 Duels.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Duelist Awakened

Reach Stage 3.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2017 @ 1:55am

Single Novice

Reach Stage 10.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2017 @ 1:55am

Single Duelist

Reach Stage 20.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2017 @ 1:55am

Ultra Single Duelist

Reach Stage 50.
Mở khóa vào 25 Thg11, 2017 @ 11:19am

Damage Dealer

Inflict a total of 1 million points of damage.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Rare Collector

Collect 10 Prismatic Cards.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Super Rare Collector

Collect 100 Prismatic Cards.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

PvP Novice

Win 30 PvP matches.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

PvP Duelist

Win 100 PvP matches.
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 2:16am

Card Collector

Collect 300 types of cards.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Master of Destruction

Destroy a total of 100 monsters.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

God of Destruction

Destroy a total of 1000 monsters.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Summoner

Successfully Summon a total of 100 monsters.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am

Creator God

Successfully Summon a total of 1000 monsters.
Mở khóa vào 19 Thg12, 2017 @ 1:59am