Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 31 trên 43 (72%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

To Link the First Flame

Reach "To Link the First Flame" ending.
Mở khóa vào 18 Thg08, 2019 @ 1:56am

Lords of Cinder: Abyss Watchers

Defeat the Abyss Watchers, Lords of Cinder.
Mở khóa vào 6 Thg08, 2019 @ 12:57pm

Lord of Cinder: Yhorm the Giant

Defeat Yhorm the Giant, Lord of Cinder.
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 2:08am

Lord of Cinder: Aldrich, Devourer of Gods

Defeat Aldrich, Devourer of Gods, Lord of Cinder.
Mở khóa vào 16 Thg08, 2019 @ 1:35pm

Lord of Cinder: Lothric, Younger Prince

Defeat Lothric, Younger Prince, Lord of Cinder.
Mở khóa vào 18 Thg08, 2019 @ 12:51am

Supreme Weapon Reinforcement

Reinforce any weapon to the highest level.
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 12:51pm

Ultimate Bonfire

Reinforce a bonfire to the highest level.
Mở khóa vào 19 Thg08, 2019 @ 12:21pm

Ultimate Estus

Reinforce the Estus Flask to the highest level.
Mở khóa vào 19 Thg08, 2019 @ 12:14pm

Covenant: Warrior of Sunlight

Discover Warrior of Sunlight covenant.
Mở khóa vào 4 Thg08, 2019 @ 9:58am

Covenant: Way of Blue

Discover Way of Blue covenant.
Mở khóa vào 4 Thg08, 2019 @ 9:27am

Covenant: Blue Sentinels

Discover Blue Sentinels covenant.
Mở khóa vào 4 Thg08, 2019 @ 12:42pm

Covenant: Rosaria's Fingers

Discover Rosaria's Fingers covenant.
Mở khóa vào 7 Thg08, 2019 @ 2:18pm

Covenant: Watchdogs of Farron

Discover Watchdogs of Farron covenant.
Mở khóa vào 4 Thg08, 2019 @ 1:58pm

Untended Graves

Reach the Untended Graves.
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 8:35am

Archdragon Peak

Reach Archdragon Peak.
Mở khóa vào 19 Thg08, 2019 @ 9:35am

Iudex Gundyr

Defeat Iudex Gundyr.
Mở khóa vào 24 Thg07, 2019 @ 2:25pm

Vordt of the Boreal Valley

Defeat Vordt of the Boreal Valley.
Mở khóa vào 4 Thg08, 2019 @ 9:35am

Curse-rotted Greatwood

Defeat the Curse-rotted Greatwood.
Mở khóa vào 4 Thg08, 2019 @ 11:52am

Crystal Sage

Defeat Crystal Sage.
Mở khóa vào 4 Thg08, 2019 @ 1:12pm

Deacons of the Deep

Defeat the Deacons of the Deep.
Mở khóa vào 7 Thg08, 2019 @ 1:55pm

High Lord Wolnir

Defeat High Lord Wolnir.
Mở khóa vào 12 Thg08, 2019 @ 10:34am

Pontiff Sulyvahn

Defeat Pontiff Sulyvahn.
Mở khóa vào 15 Thg08, 2019 @ 9:36am

Dancer of the Boreal Valley

Defeat Dancer of the Boreal Valley.
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 7:15am

Dragonslayer Armour

Defeat Dragonslayer Armour.
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 12:15pm

Old Demon King

Defeat Old Demon King.
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 3:56am

Oceiros, the Consumed King

Defeat Oceiros, the Consumed King.
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 8:25am

Champion Gundyr

Defeat Champion Gundyr.
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 8:57am

Ancient Wyvern

Defeat Ancient Wyvern.
Mở khóa vào 19 Thg08, 2019 @ 9:59am

The Nameless King

Defeat Nameless King.
Mở khóa vào 19 Thg08, 2019 @ 11:54am

Enkindle

Light a bonfire flame for the first time.
Mở khóa vào 24 Thg07, 2019 @ 2:17pm

Embrace the Flame

Become a Host of Embers for the first time.
Mở khóa vào 24 Thg07, 2019 @ 2:25pmThe Dark Soul

Complete all achievements.

Master of Infusion

Perform all forms of infusion.

Master of Sorceries

Acquire all sorceries.

Master of Pyromancies

Acquire all pyromancies.

Master of Miracles

Acquire all miracles.

Master of Rings

Acquire all rings.

Master of Expression

Learn all gestures.
+5

Còn lại 5 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá