Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 21 trên 38 (55%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Self Recollection

Reclaim flesh and set out as an Undead
Mở khóa vào 3 Thg02, 2016 @ 5:11am

King's Ring

Acquire the King's Ring
Mở khóa vào 22 Thg02, 2016 @ 11:11pm

Ancient Dragon

Acquire Ashen Mist Heart
Mở khóa vào 23 Thg02, 2016 @ 12:40pm

The Heir

See the ending
Mở khóa vào 23 Thg02, 2016 @ 2:00pm

Last Giant

Defeat the Last Giant
Mở khóa vào 3 Thg02, 2016 @ 1:52pm

Sinner's Bonfire

Light the primal bonfire in Sinner's Rise
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 10:16am

Iron Keep Bonfire

Light the primal bonfire in the Iron Keep
Mở khóa vào 18 Thg02, 2016 @ 10:11am

Gulch Bonfire

Light the primal bonfire in the Black Gulch
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 1:14am

Brightstone Bonfire

Light the primal bonfire in Brightstone Cove Tseldora
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 9:45am

Looking Glass Knight

Defeat Looking Glass Knight
Mở khóa vào 19 Thg02, 2016 @ 2:43am

Supreme Weapon

Reinforce a weapon to its limit
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 9:22am

Brilliant Covenant

Discover a most brilliant covenant
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 1:50pm

Protector Covenant

Discover the covenant of the protectors
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 1:59am

Sanguinary Covenant

Discover the covenant of the bloodthirsty
Mở khóa vào 17 Thg02, 2016 @ 1:00pm

Covenant of the Meek

Discover the covenant of the meek
Mở khóa vào 3 Thg02, 2016 @ 7:12am

Gnawing Covenant

Discover the covenant of rodents
Mở khóa vào 16 Thg02, 2016 @ 3:41am

Clangorous Covenant

Discover the clangorous covenant
Mở khóa vào 14 Thg02, 2016 @ 3:15pm

Covenant of Ancients

Discover an ancient covenant
Mở khóa vào 23 Thg02, 2016 @ 12:49pm

Change of Clothes

Give Rosabeth of Melfia something to wear
Mở khóa vào 8 Thg02, 2016 @ 3:54am

Reflections on Disembodiment

Inherit equipment from the head of Vengarl
Mở khóa vào 8 Thg02, 2016 @ 4:32am

This is Dark Souls

Die for the first time
Mở khóa vào 3 Thg02, 2016 @ 4:59amThe Dark Soul

Earn all achievements

Gesture Maestro

Learn all gestures

Master of Sorcery

Learn all sorceries

Master of Miracles

Learn all miracles

Master of Pyromancy

Learn all pyromancies

Master of Hexes

Learn all hexes

Selfless Giver

Max-out devotion to covenant

Moonlight Greatsword

Inherit Benhart of Jugo's equipment
+9

Còn lại 9 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá