Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 21 trên 41 (51%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

To Link the Fire

Reach "To Link the Fire" ending.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2015 @ 12:28pm

Covenant: Way of White

Discover Way of White covenant.
Mở khóa vào 7 Thg06, 2015 @ 12:55pm

Covenant: Princess's Guard

Discover Princess's Guard covenant.
Mở khóa vào 6 Thg11, 2015 @ 5:40am

Covenant: Forest Hunter

Discover Forest Hunter covenant.
Mở khóa vào 3 Thg11, 2015 @ 1:27am

Covenant: Darkwraith

Discover Darkwraith covenant.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2015 @ 5:14am

Covenant: Chaos Servant

Discover Chaos Servant covenant.
Mở khóa vào 3 Thg11, 2015 @ 6:51am

Raw Weapon

Acquire best weapon through raw reinforcement.
Mở khóa vào 3 Thg11, 2015 @ 11:02am

Enkindle

Light bonfire flame.
Mở khóa vào 30 Thg05, 2015 @ 11:51pm

Estus Flask

Acquire Estus Flask.
Mở khóa vào 31 Thg05, 2015 @ 12:03am

Reach Lordran

Arrive in Lordran.
Mở khóa vào 31 Thg05, 2015 @ 5:05am

Ring the Bell (Undead Church)

Ring Bell of Awakening at Undead Church.
Mở khóa vào 11 Thg06, 2015 @ 2:12am

Ring the Bell (Quelaag's Domain)

Ring Bell of Awakening in Quelaag's domain.
Mở khóa vào 3 Thg11, 2015 @ 6:28am

Rite of Kindling

Acquire the Rite of Kindling.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2015 @ 3:55pm

Art of Abysswalking

Acquire the Art of Abysswalking.
Mở khóa vào 3 Thg11, 2015 @ 9:30am

Reach Anor Londo

Arrive in Anor Londo.
Mở khóa vào 3 Thg11, 2015 @ 12:59pm

Lordvessel

Acquire the Lordvessel.
Mở khóa vào 6 Thg11, 2015 @ 5:39am

Defeat Gravelord Nito

Defeat the Soul Lord Gravelord Nito.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2015 @ 10:18am

Defeat Bed of Chaos

Defeat the Soul Lord Bed of Chaos.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2015 @ 12:25pm

Defeat the Four Kings

Defeat the Four Kings, inheritors of souls.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2015 @ 5:12am

Defeat Seath the Scaleless

Defeat Seath the Scaleless, inheritors of souls.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2015 @ 3:11pm

Defeat Crossbreed Priscilla

Defeat Crossbreed Priscilla, the Lifehunter
Mở khóa vào 5 Thg11, 2015 @ 2:52pmThe Dark Soul

All achievements completed. Congratulations!

Knight's Honor

Acquire all rare weapons.

Wisdom of a Sage

Acquire all sorceries.

Bond of a Pyromancer

Acquire all pyromancies.

Prayer of a Maiden

Acquire all miracles.

Strongest Weapon

Acquire best weapon through standard reinforcement.

Crystal Weapon

Acquire best weapon through crystal reinforcement.

Lightning Weapon

Acquire best weapon through lightning reinforcement.

Magic Weapon

Acquire best weapon through magic reinforcement.

Enchanted Weapon

Acquire best weapon through enchanted reinforcement.

Divine Weapon

Acquire best weapon through divine reinforcement.

Fire Weapon

Acquire best weapon through fire reinforcement.

Chaos Weapon

Acquire best weapon through chaos reinforcement.
+7

Còn lại 7 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá