เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
21 จาก 41 (51%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

To Link the Fire

Reach "To Link the Fire" ending.
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2015 @ 12:28pm

Covenant: Way of White

Discover Way of White covenant.
ปลดล็อค 7 มิ.ย. 2015 @ 12:55pm

Covenant: Princess's Guard

Discover Princess's Guard covenant.
ปลดล็อค 6 พ.ย. 2015 @ 5:40am

Covenant: Forest Hunter

Discover Forest Hunter covenant.
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2015 @ 1:27am

Covenant: Darkwraith

Discover Darkwraith covenant.
ปลดล็อค 8 พ.ย. 2015 @ 5:14am

Covenant: Chaos Servant

Discover Chaos Servant covenant.
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2015 @ 6:51am

Raw Weapon

Acquire best weapon through raw reinforcement.
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2015 @ 11:02am

Enkindle

Light bonfire flame.
ปลดล็อค 30 พ.ค. 2015 @ 11:51pm

Estus Flask

Acquire Estus Flask.
ปลดล็อค 31 พ.ค. 2015 @ 12:03am

Reach Lordran

Arrive in Lordran.
ปลดล็อค 31 พ.ค. 2015 @ 5:05am

Ring the Bell (Undead Church)

Ring Bell of Awakening at Undead Church.
ปลดล็อค 11 มิ.ย. 2015 @ 2:12am

Ring the Bell (Quelaag's Domain)

Ring Bell of Awakening in Quelaag's domain.
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2015 @ 6:28am

Rite of Kindling

Acquire the Rite of Kindling.
ปลดล็อค 8 พ.ย. 2015 @ 3:55pm

Art of Abysswalking

Acquire the Art of Abysswalking.
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2015 @ 9:30am

Reach Anor Londo

Arrive in Anor Londo.
ปลดล็อค 3 พ.ย. 2015 @ 12:59pm

Lordvessel

Acquire the Lordvessel.
ปลดล็อค 6 พ.ย. 2015 @ 5:39am

Defeat Gravelord Nito

Defeat the Soul Lord Gravelord Nito.
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2015 @ 10:18am

Defeat Bed of Chaos

Defeat the Soul Lord Bed of Chaos.
ปลดล็อค 8 พ.ย. 2015 @ 12:25pm

Defeat the Four Kings

Defeat the Four Kings, inheritors of souls.
ปลดล็อค 8 พ.ย. 2015 @ 5:12am

Defeat Seath the Scaleless

Defeat Seath the Scaleless, inheritors of souls.
ปลดล็อค 8 พ.ย. 2015 @ 3:11pm

Defeat Crossbreed Priscilla

Defeat Crossbreed Priscilla, the Lifehunter
ปลดล็อค 5 พ.ย. 2015 @ 2:52pmThe Dark Soul

All achievements completed. Congratulations!

Knight's Honor

Acquire all rare weapons.

Wisdom of a Sage

Acquire all sorceries.

Bond of a Pyromancer

Acquire all pyromancies.

Prayer of a Maiden

Acquire all miracles.

Strongest Weapon

Acquire best weapon through standard reinforcement.

Crystal Weapon

Acquire best weapon through crystal reinforcement.

Lightning Weapon

Acquire best weapon through lightning reinforcement.

Magic Weapon

Acquire best weapon through magic reinforcement.

Enchanted Weapon

Acquire best weapon through enchanted reinforcement.

Divine Weapon

Acquire best weapon through divine reinforcement.

Fire Weapon

Acquire best weapon through fire reinforcement.

Chaos Weapon

Acquire best weapon through chaos reinforcement.
+7

คงเหลือ 7 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว