Η λίστα αντικειμένων του Samurai Vader είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.