เลเวล 78 XP 34,582
618 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 79
เหรียญตรา