Úroveň 78 XP 34,582
618 XP pro dosažení 79. úrovně
Odznaky