Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 13 trên 34 (38%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 15 Thg05, 2017 @ 5:38am

On the First Day I Built an Army.

On the first day you recruited eight archers.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 5:28am

On the Second Day I Got a Gift.

On the second day you got free walls.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 3:17am

By the Sixth Day I Was Rich.

By the sixth day you had more gold than you could carry.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 5:34am

By the Seventh Day I Cleared an Acre.

By the seventh day you cleared an acre of land.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 4:31am

On The Tenth Day We Fought Back!

By the tenth day you destroyed a portal.
Mở khóa vào 14 Thg05, 2017 @ 1:18pm

Day V

Survive day 5.
Mở khóa vào 14 Thg05, 2017 @ 1:38pm

Day X

Survive day 10.
Mở khóa vào 15 Thg05, 2017 @ 6:20am

Day XV

Survive day 15.
Mở khóa vào 10 Thg07, 2017 @ 12:01pm

Day XX

Survive day 20.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 5:57am

Maiden Voyage

Build the boat and escape the first land before day 10.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 6:27am

Smooth Sailing

Build the boat and escape the second land before day 15.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 3:57am

Birth of a Reign

Win your first game.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 5:57am

Interior Decoration

Earn some antlers to decorate your coat of arms.On the Third Day I Lit a Fire.

On the third day you started your camp.

On the Fourth Day We Had a Feast.

By the fourth day you hunted 20 or more deer.

For Five Days I Turned the Other Cheek.

For five days you didn't kill anything.

On the Eighth Day I Fumbled.

Until the eighth day you never dropped a coin on the ground.

On the Ninth Day I First Ran.

Until the ninth day you never galloped.

Day XXV

Survive day 25.

Day XXX

Survive day 30.

Day XXXV

Survive day 35.

Day XL

Survive day 40.

Day XLV

Survive day 45.

Day L

Survive day 50.

Day LX

Survive day 60.

Day LXX

Survive day 70.

Day LXXX

Survive day 80.

Day XC

Survive day 90.

Day C

Survive day 100.

Stormy Waters

Build the boat and escape the third land before day 20.

Reef the Main

Build the boat and escape the fourth land before day 25.

All Hands on Deck

Build the boat and escape the fifth land before day 30.

Heraldic Achievement

Have a reign that spans five lands.

Crowned

Escape the final land and earn the crown.