Jimmy โœ
ใ€€ใ€€ใ€€ In lovin' memory of my demise   New York, United States
 
 
ใ€€ ใ€€๐‚๐ฅ๐ข๐œ๐ค '๐•๐ข๐ž๐ฐ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ' ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐š๐ ๐š๐ฅ๐ฅ ๐ฉ๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ฌ ๐›๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐๐๐ข๐ง๐  :Refrain_exclamation::Refrain_exclamation::Refrain_exclamation:


View more info
Currently In-Game
Counter-Strike: Global Offensive

Recent Activity

4,431 hrs on record
Currently In-Game
776 hrs on record
last played on Oct 24
45 hrs on record
last played on Oct 22
๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ
๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ:skul::skul:๐ŸŽƒ:skul::skul:๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ
๐ŸŽƒ:skul::skul::skul::skul::skul::skul::skul:๐ŸŽƒ
๐ŸŽƒ:skul::skul::skul::skul::skul::skul::skul:๐ŸŽƒ
๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ:skul::skul::skul::skul::skul:๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ
๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ:skul::skul::skul:๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ
๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ:skul:๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ
๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ๐ŸŽƒ
ใƒ  P.Elso.gg 6 hours ago 
:DonaldToad::DonaldToad::serpent::serpent::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::serpent::serpent:
:DonaldToad::serpent::sciongrid::sciongrid::serpent::DonaldToad::serpent::sciongrid::sciongrid::serpent:
:DonaldToad::serpent::sciongrid::sciongrid::sciongrid::serpent::sciongrid::sciongrid::sciongrid::serpent:
:DonaldToad::serpent::sciongrid::sciongrid::sciongrid::sciongrid::sciongrid::sciongrid::sciongrid::serpent:
:DonaldToad::DonaldToad::serpent::sciongrid::sciongrid::sciongrid::sciongrid::sciongrid::serpent:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::serpent::sciongrid::sciongrid::sciongrid::serpent:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::serpent::sciongrid::serpent:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::serpent:
Juzwior 18 hours ago 
๐Ÿ–ค
Steph S. 23 hours ago 
_____๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—__________๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
__๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—______๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—__๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
_ ๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
__๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
____๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
_______๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
_________๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
___________๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
____________๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
_____________๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—๐Ÿ’—
_____________๐Ÿ’—๐Ÿ’—
____________๐Ÿ’—
_________โ˜บ/
_________/โ–Œ
_________/ \_____ Have a great weekend
Marcao Da Massa Oct 23 @ 10:29am 
:heartris: