Úroveň 44 XP 12,312
188 XP pro dosažení 45. úrovně
Odznaky