เหรียญตรา The Steam Awards - 2017
Steam Awards 2017 - Lvl 1
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 2 ม.ค. 2018 @ 11:02am