Έμβλημα The Steam Awards - 2017
Steam Awards 2017 - Lvl 1
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2018 στις 11:02