เหรียญตรา Steam Summer Adventure 2014
Adventurer 2014
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 30 มิ.ย. 2014 @ 7:28am