9.8 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Antichamber
Destruction
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 4 Thg05, 2017 @ 9:48am