เลเวล 74 XP 31,314
686 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 75
เหรียญตรา