เลเวล 75 XP 32,040
760 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 76
เหรียญตรา