Úroveň 75 XP 32,540
260 XP pro dosažení 76. úrovně
Odznaky