Úroveň 74 XP 31,314
686 XP pro dosažení 75. úrovně
Odznaky