เลเวล 24 XP 4,390
110 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 25
เหรียญตรา