เลเวล 24 XP 4,389
111 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 25
เหรียญตรา