Úroveň 24 XP 4,390
110 XP pro dosažení 25. úrovně
Odznaky