Úroveň 24 XP 4,389
111 XP pro dosažení 25. úrovně
Odznaky