Unlucky Joker
Rafay Soomro   Karachi, Sindh, Pakistan
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Serenity 15 Thg9 @ 8:02am 
recon hey dont make chichiaw lose
FLXNCHLS 31 Thg07 @ 7:55am 
yo get reconnect fast man
. 20 Thg07 @ 8:35am 
dont dc they resume
krαkєn. 5 Thg07 @ 4:20am 
Bro Accept im from ur Facebook. :)
Started @tc 7 Thg06 @ 6:43am 
added to trade
mimi 22 Thg02 @ 3:01am 
wtf rc now