เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
12 จาก 14 (86%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

ILLUMINATED

Restore power to the Administrative Block
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

FLUSHED

Drain the Sewers
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

SOAKED

Activate the sprinklers in the Male Ward
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

EMANCIPATED

Collect the key in the Female Ward
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

EDUCATED

Collect 15 documents and complete 15 recordings
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

PUNISHED

Finish the game
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

PULITZER

Collect all documents and complete all recordings
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

LUNATIC

Finish the game in Insane mode
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

GAS LEAKER

Turn off the gas
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

SHOCKER

Turn off the electricity
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

ARCHIVIST

Collect all documents
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pm

LEGACY

Complete all recordings
ปลดล็อค 25 พ.ค. 2014 @ 4:55pmWHISTLEBLOWER

Finish the Whistleblower DLC

BOWELWHISTLER

Finish the DLC in Insane mode