Romeromadero Ⓐ
Manuel Romero TheFeKaos   Galicia, Spain
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
METAL GEAR RISING: REVENGEANCE
2 3
Vật phẩm muốn trao đổi
377
Vật phẩm đã sở hữu
2,921
Trao đổi đã thực hiện
4,963
Giao dịch tại chợ
Trưng bày thành tựu
2,568
Thành tựu
2
Trò chơi phá đảo
21%
Bình quân hoàn thành trò chơi

Hoạt động gần đây

2.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg10
22 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg10
111 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg10
TheDeath 💀 20 Thg12, 2017 @ 4:45am 
:saucer::door::door::door::stuntrap::door::door::moon:
:door::stuntrap::door::hpstar::door::door::stuntrap::door:
:door::door::door::pineawe::door::stuntrap::door::door:
:stuntrap::door::pineawe::crystals::pineawe::door::door::stuntrap:
:door::pineawe::crystals::pineawe::crystals::pineawe::stuntrap::door:
:door::crystals::pineawe::pineawe::pineawe::crystals::door::stuntrap:
:pineawe::pineawe::crystals::pineawe::crystals::pineawe::pineawe::Santa99:
:MerryPugmas::door::door::gctree::door::door::CA_gift::hardieback:
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock:
MERRY CHRISTMAS :CA_thumbs:
Quold 25 Thg12, 2016 @ 3:12am 
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
ℳerry ℭhristmas & A ℋappy 2017
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
TheDeath 💀 22 Thg12, 2016 @ 6:55am 
:parachute::DOOR::DOOR::DOOR::starfull::DOOR::specialsnowflake::DOOR::moon:
:DOOR::DOOR::specialsnowflake::DOOR::rollNature::DOOR::DOOR::DOOR::DOOR:
:DOOR::DOOR::DOOR::rollNature::2015holly::rollNature::DOOR::specialsnowflake::DOOR:
:DOOR::specialsnowflake::rollNature::rollNature::rollNature::rollNature::rollNature::DOOR::DOOR:
:DOOR::DOOR::rollNature::2015holly::rollNature::2015holly::rollNature::DOOR::specialsnowflake:
:DOOR::2015holly::rollNature::rollNature::rollNature::rollNature::rollNature::2015holly::DOOR:
:DOOR::DOOR::DOOR::DOOR::gctree::DOOR::CA_gift::DOOR::dwayneelf:
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock:

MERRY CHRISTMAS
TISA 8 Thg03, 2016 @ 1:29pm 
+rep good trader ,friendly ....just best man <3
Blanquitow 19 Thg12, 2015 @ 8:09am 
+rep:reheart:
Arfenik 10 Thg06, 2015 @ 8:19am 
Hey can you tell me the name of your wallpaper please?